Xem Nhiều 6/2022 # Dự Báo Thời Tiết Bạc Liêu 7 Ngày Mới Nhất # Top Trend

Xem 66,330

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết Bạc Liêu 7 Ngày mới nhất ngày 29/06/2022 trên website Abbankevents.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết Bạc Liêu 7 Ngày để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 66,330 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Nhiều mây 27°C 94% 4.068 km/giờ
03:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 84% 11.844 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 32°C 75% 17.208 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 75% 16.308 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C 82% 14.472 km/giờ
15:00 - 29/06 Ít mưa 27°C 87% 13.356 km/giờ
18:00 - 29/06 Ít mưa 26°C 85% 11.772 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 91% 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 11.844 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 17.208 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 16.308 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 14.472 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 13.356 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 11.772 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 1.944 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh ngày mai

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 84% 3.36 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 0.82 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 87% 0.6 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 75% 3.26 km/giờ
13:00 - 30/06 Nhiều mây 31°C / 37°C 64% 4.83 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa vừa 30°C / 37°C 72% 5.12 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa vừa 27°C / 30°C 84% 4.57 km/giờ
22:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.91 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.44 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.97 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.34 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 2.53 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.92 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.57 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.8 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.03 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.47 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 2.98 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.09 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.92 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 2.39 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.63 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.27 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.07 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.37 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.66 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 85% 3.38 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 3.64 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.42 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.74 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Quận 1 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức

Thời tiết Đồng Nai

Dự báo thời tiết Ðồng Nai hôm nay

Cập nhật lúc 08:31 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Trời âm u 25°C 92% 2.016 km/giờ
03:00 - 29/06 Trời âm u 26°C 85% 9 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C 78% 12.564 km/giờ
09:00 - 29/06 Ít mưa 27°C 87% 6.84 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 90% 4.536 km/giờ
15:00 - 29/06 Ít mưa 25°C 94% 4.32 km/giờ
18:00 - 29/06 Ít mưa 24°C 93% 6.768 km/giờ
21:00 - 29/06 Ít mưa 23°C 98% 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 12.564 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 6.156 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai ngày mai

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 87% 2.57 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.93 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.98 km/giờ
10:00 - 30/06 Nhiều mây 30°C / 35°C 74% 3.34 km/giờ
13:00 - 30/06 Nhiều mây 32°C / 38°C 63% 4.86 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa vừa 30°C / 36°C 75% 4.16 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa vừa 27°C / 27°C 87% 3.37 km/giờ
22:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 3.32 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.89 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.38 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 3.91 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.82 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 2.62 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.93 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 2.07 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.2 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.9 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.18 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 1.79 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 3.28 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 3.04 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.78 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 2.87 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 4.05 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 87% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 91% 3.37 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.25 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 2.54 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Biên Hòa Huyện Cẩm Mỹ Huyện Định Quán Huyện Long Thành Huyện Nhơn Trạch Huyện Tân Phú Huyện Thống Nhất Huyện Trảng Bom Huyện Vĩnh Cửu Huyện Xuân Lộc Long Khánh

Thời tiết Vũng Tàu

Dự báo thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 89% 6.48 km/giờ
03:00 - 29/06 Trời âm u 30°C 70% 13.644 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 69% 16.236 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 74% 12.24 km/giờ
12:00 - 29/06 Ít mưa 26°C 87% 10.944 km/giờ
15:00 - 29/06 Ít mưa 26°C 88% 12.744 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 91% 8.496 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 92% 6.624 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 13.644 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 16.236 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 12.24 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 10.944 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 12.744 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.496 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.624 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu ngày mai

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.36 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.84 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 1.59 km/giờ
10:00 - 30/06 Nhiều mây 29°C / 33°C 72% 3.86 km/giờ
13:00 - 30/06 Nhiều mây 31°C / 36°C 63% 5.12 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa vừa 29°C / 34°C 79% 4.58 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 87% 4.52 km/giờ
22:00 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 5.46 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 6.64 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 6.03 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 5.57 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.82 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.33 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.17 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.12 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.3 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.92 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.92 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.09 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.29 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.28 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.26 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.86 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 3.5 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 3.86 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 4.24 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 90% 5 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 4.22 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 3.93 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 4.78 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 5.66 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 5.53 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 6.04 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 6.25 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 85% 5.19 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 3.88 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.64 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.25 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa Huyện Châu Đức Huyện Côn Đảo Huyện Đất Đỏ Huyện Long Điền Huyện Xuyên Mộc Thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

Thời tiết Bình Dương

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 87% 5.184 km/giờ
03:00 - 29/06 Trời âm u 31°C 72% 11.016 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 70% 14.724 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 75% 5.436 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 13.032 km/giờ
15:00 - 29/06 Ít mưa 26°C 90% 11.628 km/giờ
18:00 - 29/06 Ít mưa 26°C 88% 9.828 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 92% 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 14.724 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 13.032 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 11.628 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.828 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.428 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương ngày mai

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 86% 3.07 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 0.81 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 1.78 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 72% 3.55 km/giờ
13:00 - 30/06 Nhiều mây 32°C / 37°C 63% 5.19 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa vừa 30°C / 36°C 73% 5.23 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa vừa 27°C / 30°C 85% 4.77 km/giờ
22:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 3.23 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.77 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 3.88 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.13 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 1.63 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 2.2 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 2.59 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.92 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 2.15 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.94 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 1.83 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 69% 3.18 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.9 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.67 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 2.74 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 3.9 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 85% 2.86 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 3.3 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.34 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.57 km/giờ

Dự báo thời tiết Dĩ An Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Huyện Phú Giáo Thị xã Bến Cát Thị xã Tân Uyên Thủ Dầu Một Thuận An

Thời tiết Bình Phước

Dự báo thời tiết Bình Phước hôm nay

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 24°C 95% 1.908 km/giờ
03:00 - 29/06 Mây rải rác 30°C 72% 7.56 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 74% 7.74 km/giờ
09:00 - 29/06 Ít mưa 28°C 84% 5.436 km/giờ
12:00 - 29/06 Ít mưa 24°C 93% 4.932 km/giờ
15:00 - 29/06 Ít mưa 24°C 97% 5.076 km/giờ
18:00 - 29/06 Ít mưa 23°C 99% 6.228 km/giờ
21:00 - 29/06 Ít mưa 23°C 99% 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.908 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 5.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước ngày mai

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 1.68 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 1.12 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 1.22 km/giờ
10:00 - 30/06 Nhiều mây 29°C / 33°C 73% 1.49 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 91% 2.13 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 0.62 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.82 km/giờ
22:00 - 30/06 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 30°C 85% 1.8 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 87% 2.45 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 89% 2.39 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 90% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 88% 1.44 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 85% 1.25 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 84% 1.84 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 82% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa vừa 23°C / 31°C 77% 1.39 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa vừa 23°C / 30°C 81% 0.92 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 86% 1.76 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 24°C / 29°C 83% 1.53 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 76% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.18 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 70% 2.42 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 67% 2.19 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 78% 1.39 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 71% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 64% 2.38 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 75% 2.32 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 69% 1.93 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 72% 2.52 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 86% 2.61 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 82% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 82% 1.59 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 85% 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Xoài Huyện Bù Đăng Huyện Bù Đốp Huyện Bù Gia Mập Huyện Chơn Thành Huyện Đồng Phú Huyện Hớn Quản Huyện Lộc Ninh Huyện Phú Riềng Thị xã Bình Long Thị xã Phước Long

Thời tiết Tây Ninh

Dự báo thời tiết Tây Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 87% 6.696 km/giờ
03:00 - 29/06 Trời âm u 30°C 70% 9.684 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 65% 16.164 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 66% 9.072 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C 79% 17.028 km/giờ
15:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 87% 12.24 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 89% 11.304 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 91% 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 9.684 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 16.164 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 17.028 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 12.24 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 11.304 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.204 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 3.2 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 1.06 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 87% 1.58 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 68% 4.58 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 33°C / 39°C 56% 5.82 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 72% 4.52 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa vừa 28°C / 31°C 80% 4.38 km/giờ
22:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 27°C 89% 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 3.28 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 3.68 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 3.52 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.92 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.46 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 1.85 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.06 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 1.86 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.8 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.63 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 1.77 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 3.06 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 2.41 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 1.84 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 2.69 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.45 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 2.32 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 3.27 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 85% 3.03 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.41 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu Huyện Châu Thành Huyện Dương Minh Châu Huyện Gò Dầu Huyện Tân Biên Huyện Tân Châu Thành Phố Tây Ninh Thị xã Hòa Thành Thị xã Trảng Bàng

Thời tiết Cần Thơ

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 100% 7.344 km/giờ
03:00 - 29/06 Ít mưa 30°C 74% 14.688 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 72% 20.016 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 72% 21.06 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 83% 16.02 km/giờ
15:00 - 29/06 Ít mưa 25°C 94% 11.34 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 93% 10.908 km/giờ
21:00 - 29/06 Ít mưa 25°C 94% 13.032 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 14.688 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 20.016 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 21.06 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 16.02 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 10.908 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 13.032 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 3.04 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 27°C 94% 3.6 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 3.67 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa vừa 29°C / 35°C 82% 4.81 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa vừa 30°C / 37°C 73% 6.29 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 75% 7.05 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 83% 4.93 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 86% 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 5.76 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 6.88 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 6.26 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 4.66 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.18 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.16 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 3.66 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 3.82 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.85 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.82 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.24 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 5.04 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 5.57 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.84 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 4.52 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.73 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 5.52 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 6.01 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 84% 5.05 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.44 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 5.46 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 5.97 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 6.17 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 6.63 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 87% 6.79 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 5.32 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.96 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.01 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.79 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Long An

Dự báo thời tiết Long An hôm nay

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 92% 5.976 km/giờ
03:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 70% 13.644 km/giờ
06:00 - 29/06 Trời âm u 31°C 65% 18.612 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 73% 17.892 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 16.524 km/giờ
15:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 90% 11.196 km/giờ
18:00 - 29/06 Ít mưa 25°C 93% 8.1 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 93% 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 13.644 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 18.612 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 17.892 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 16.524 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An ngày mai

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 2.25 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.9 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1.88 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa vừa 30°C / 35°C 76% 4.19 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 68% 5.59 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 73% 6.25 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 83% 5.52 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 88% 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.59 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.25 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.28 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 4.09 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 4.42 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 5.05 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.47 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 2.55 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 3 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.13 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 77% 2.35 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.14 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.13 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.24 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 3.62 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.08 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.1 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.57 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 4.72 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 3.59 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 86% 3.58 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Long An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.57 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức Huyện Cần Đước Huyện Cần Giuộc Huyện Châu Thành Huyện Đức Hòa Huyện Đức Huệ Huyện Mộc Hóa Huyện Tân Hưng Huyện Tân Thạnh Huyện Tân Trụ Huyện Thạnh Hóa Huyện Thủ Thừa Huyện Vĩnh Hưng Tân An Thị xã Kiến Tường

Thời tiết Tiền Giang

Dự báo thời tiết Tiền Giang hôm nay

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 93% 6.084 km/giờ
03:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 74% 16.164 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 69% 18.54 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 74% 17.388 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 87% 15.372 km/giờ
15:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 91% 12.204 km/giờ
18:00 - 29/06 Ít mưa 25°C 96% 6.696 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 95% 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 16.164 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 18.54 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 17.388 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 15.372 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 12.204 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang ngày mai

Cập nhật lúc 08:31 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 1.74 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.19 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 1.1 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa vừa 29°C / 34°C 82% 3.49 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 66% 5.03 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 78% 4.91 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 4.34 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:31 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 5.07 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 5.39 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 6.03 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.11 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.13 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.96 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 2.46 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.16 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.67 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.08 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.65 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.7 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.04 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.32 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.7 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.29 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.69 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.74 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.47 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.88 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 4.43 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 4.12 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 2.72 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.12 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.88 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè Huyện Cai Lậy Huyện Châu Thành Huyện Chợ Gạo Huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công Tây Huyện Tân Phú Đông Huyện Tân Phước Mỹ Tho Thị xã Cai Lậy Thị xã Gò Công

Thời tiết Bến Tre

Dự báo thời tiết Bến Tre hôm nay

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 95% 6.084 km/giờ
03:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 73% 13.428 km/giờ
06:00 - 29/06 Trời âm u 31°C 68% 16.812 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 67% 13.86 km/giờ
12:00 - 29/06 Trời âm u 28°C 83% 11.088 km/giờ
15:00 - 29/06 Ít mưa 26°C 88% 12.96 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 96% 6.876 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 96% 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 13.428 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 16.812 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 13.86 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 11.088 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 12.96 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre ngày mai

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 1.65 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 0.98 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 0.99 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa vừa 28°C / 34°C 85% 2.95 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 63% 4.6 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 82% 4.18 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 3.93 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 5.7 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 6.96 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 6.21 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 5.17 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.46 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.17 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.22 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.06 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.54 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.89 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.2 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.08 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.25 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.6 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.97 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.14 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.88 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.25 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.81 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 5.76 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 4.39 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.08 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 5.19 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 5.9 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 5.92 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 6.42 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 6.42 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 5.04 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 3.84 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.7 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.96 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.21 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.42 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.42 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri Huyện Bình Đại Huyện Châu Thành Huyện Chợ Lách Huyện Giồng Trôm Huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Nam Huyện Thạnh Phú Thành Phố Bến Tre

Thời tiết Vĩnh Long

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 95% 6.48 km/giờ
03:00 - 29/06 Ít mưa 30°C 79% 15.768 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 73% 20.88 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 75% 20.196 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 87% 15.84 km/giờ
15:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 94% 11.556 km/giờ
18:00 - 29/06 Ít mưa 25°C 96% 7.668 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 93% 11.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 15.768 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 20.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 20.196 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 15.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 11.556 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 11.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long ngày mai

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 2.18 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 3.16 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 2.54 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa vừa 29°C / 34°C 83% 4.44 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa vừa 31°C / 38°C 72% 6.33 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 75% 7.08 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 5.39 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.33 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.08 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.27 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 5.11 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 5.21 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.92 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.04 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.02 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.5 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 3.15 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.89 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.35 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.4 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.89 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.91 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.43 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.65 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.87 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.98 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.43 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.56 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.21 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.53 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.86 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4.7 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 5.84 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 27°C / 29°C 80% 4.65 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 84% 3.98 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.82 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.18 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.77 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân Huyện Long Hồ Huyện Mang Thít Huyện Tam Bình Huyện Trà Ôn Huyện Vũng Liêm Thành Phố Vĩnh Long Thị xã Bình Minh

Thời tiết Trà Vinh

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Cập nhật lúc 08:31 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Ít mưa 26°C 92% 7.884 km/giờ
03:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 88% 14.292 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 72% 19.332 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 66% 16.884 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C 82% 12.24 km/giờ
15:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 87% 13.5 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 92% 8.496 km/giờ
21:00 - 29/06 Ít mưa 25°C 94% 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 14.292 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 19.332 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 16.884 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 12.24 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 13.5 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 8.496 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.208 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh ngày mai

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 2.27 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 2.24 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 92% 2.45 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 86% 3 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 80% 3.92 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 78% 5.28 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 4.14 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 6.42 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 7.79 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 6.9 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 5.52 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.7 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.53 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 4.55 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 3.42 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.18 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 4.65 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 4.93 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.81 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 5.05 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.28 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 5.78 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 5.07 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 4.81 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 5.1 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 5.76 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 6.77 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 5.33 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 5 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 6.26 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 6.77 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 6.59 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 7.09 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 88% 7.08 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 5.55 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 4.01 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.42 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.79 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.9 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.77 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.77 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.59 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.09 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7.08 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Cầu Ngang Huyện Châu Thành Huyện Duyên Hải Huyện Tiểu Cần Huyện Trà Cú Thành Phố Trà Vinh Thị xã Duyên Hải

Thời tiết Đồng Tháp

Dự báo thời tiết Ðồng Tháp hôm nay

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 91% 7.38 km/giờ
03:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C 81% 15.552 km/giờ
06:00 - 29/06 Trời âm u 31°C 67% 19.692 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 73% 24.336 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 84% 19.512 km/giờ
15:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 88% 13.896 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 91% 11.808 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 92% 11.16 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 15.552 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 19.692 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 24.336 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 19.512 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 13.896 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 11.808 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp ngày mai

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 3.25 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 3.88 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 3.09 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa vừa 29°C / 35°C 80% 5.17 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 66% 7.13 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 73% 8.27 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 80% 6.14 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 85% 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 7.13 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 8.27 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.14 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.8 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 5.75 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 5.31 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4.09 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.84 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.45 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.75 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.83 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 2.76 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.89 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.03 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 3.44 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.31 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.49 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.79 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.62 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.82 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.31 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 4.55 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.79 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.41 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 4.72 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 5.25 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 84% 5.72 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 5.87 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 4.85 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 3.83 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.87 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Lãnh Hồng Ngự Huyện Cao Lãnh Huyện Châu Thành Huyện Hồng Ngự Huyện Lai Vung Huyện Lấp Vò Huyện Tam Nông Huyện Tân Hồng Huyện Thanh Bình Huyện Tháp Mười Sa Đéc

Thời tiết An Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Trời âm u 27°C 87% 10.08 km/giờ
03:00 - 29/06 Trời âm u 31°C 64% 22.392 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 32°C 62% 25.236 km/giờ
09:00 - 29/06 Ít mưa 31°C 69% 24.552 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C 79% 17.82 km/giờ
15:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 83% 15.624 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 88% 12.42 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 90% 9.972 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 22.392 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 25.236 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 24.552 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 17.82 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 15.624 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 12.42 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.972 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang ngày mai

Cập nhật lúc 10:38 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 4.04 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 3.54 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa vừa 27°C / 30°C 90% 3.6 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 75% 5.41 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 64% 7.59 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 72% 8.6 km/giờ
19:00 - 30/06 Nhiều mây 27°C / 29°C 79% 5.67 km/giờ
22:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 3.4 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.41 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 7.59 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 8.6 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.67 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.4 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:38 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.96 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.85 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 5.47 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 3.98 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.77 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.45 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.78 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.96 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.89 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 2.99 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.24 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.36 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 3.7 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.57 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.8 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.21 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.99 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.11 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.6 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 4.66 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 4.18 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.63 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.23 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 4.89 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 5.47 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 84% 5.9 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 85% 6.24 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 5.1 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 3.96 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.03 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.03 km/giờ

Dự báo thời tiết Châu Đốc Huyện An Phú Huyện Châu Phú Huyện Châu Thành Huyện Chợ Mới Huyện Phú Tân Huyện Thoại Sơn Huyện Tịnh Biên Huyện Tri Tôn Long Xuyên Thị xã Tân Châu

Thời tiết Kiên Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Trời âm u 27°C 87% 10.08 km/giờ
03:00 - 29/06 Trời âm u 31°C 64% 22.392 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 32°C 62% 25.236 km/giờ
09:00 - 29/06 Ít mưa 31°C 69% 24.552 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C 79% 17.82 km/giờ
15:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 83% 15.624 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 88% 12.42 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 90% 9.972 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 22.392 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 25.236 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 24.552 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 17.82 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 15.624 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 12.42 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.972 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang ngày mai

Cập nhật lúc 08:31 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 82% 5.65 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 81% 5.04 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 80% 6.46 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 73% 6.95 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 70% 8.53 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 77% 9.73 km/giờ
19:00 - 30/06 Nhiều mây 28°C / 31°C 76% 7.63 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 28°C / 32°C 76% 7.03 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.46 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.95 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 8.53 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 9.73 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.63 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.03 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:31 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 6.08 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 5.73 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 6.36 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 5.04 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây cụm 26°C / 30°C 73% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.96 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 3.72 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 5.44 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.94 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.86 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.82 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 76% 3.83 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.9 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 3.05 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.91 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 76% 2.93 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.25 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.07 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.77 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.38 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.99 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 5.03 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 6 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 6.27 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 5.75 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 27°C / 29°C 83% 4.3 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.04 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.08 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.44 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 6 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.27 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tiên Huyện An Biên Huyện An Minh Huyện Châu Thành Huyện Giang Thành Huyện Giồng Riềng Huyện Gò Quao Huyện Hòn Đất Huyện Kiên Hải Huyện Kiên Lương Huyện Tân Hiệp Huyện U Minh Thượng Huyện Vĩnh Thuận Phú Quốc Rạch Giá

Thời tiết Hậu Giang

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 09:35 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C 100% 7.344 km/giờ
03:00 - 29/06 Ít mưa 30°C 74% 14.688 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 72% 20.016 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C 72% 21.06 km/giờ
12:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 83% 16.02 km/giờ
15:00 - 29/06 Ít mưa 25°C 94% 11.34 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 93% 10.908 km/giờ
21:00 - 29/06 Ít mưa 25°C 94% 13.032 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 14.688 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 20.016 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 21.06 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 16.02 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 10.908 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 13.032 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 3.04 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 27°C 94% 3.6 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 3.67 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa vừa 29°C / 35°C 82% 4.81 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa vừa 30°C / 37°C 73% 6.29 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 75% 7.05 km/giờ
19:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 83% 4.93 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 86% 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:37 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 5.76 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 6.88 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 6.26 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 4.66 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.18 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.16 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 3.66 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 3.82 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.85 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.82 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.24 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 5.04 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 5.57 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.84 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 4.52 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.73 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 5.52 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 6.01 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 84% 5.05 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.44 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 5.46 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 5.97 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 6.17 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 6.63 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 87% 6.79 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 5.32 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.96 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.01 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.79 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Sóc Trăng

Dự báo thời tiết Sóc Trăng hôm nay

Cập nhật lúc 10:38 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Trời âm u 27°C 87% 9.864 km/giờ
03:00 - 29/06 Ít mưa 28°C 79% 15.876 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C 77% 13.284 km/giờ
09:00 - 29/06 Trời âm u 31°C 67% 20.268 km/giờ
12:00 - 29/06 Trời âm u 28°C 78% 14.616 km/giờ
15:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 12.348 km/giờ
18:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 91% 9.864 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C 91% 11.916 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 15.876 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 13.284 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 20.268 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 14.616 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 12.348 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 11.916 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng ngày mai

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 2.75 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 3.31 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 3.04 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa vừa 29°C / 34°C 79% 4.65 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa vừa 31°C / 37°C 70% 6.09 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 73% 6.6 km/giờ
19:00 - 30/06 Nhiều mây 27°C / 29°C 84% 4.58 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 86% 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.09 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.6 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 6.41 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 6.38 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 6.85 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 5.74 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 4 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây cụm 27°C / 30°C 77% 2.81 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.19 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 3.83 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 5.01 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 4.85 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 4.81 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 4.92 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.53 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 2.86 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 3.37 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 3.37 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.03 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 2.08 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 3 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 3.07 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 5.17 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 4.52 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 5.01 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 6.26 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 7.5 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 6.16 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 4.92 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 3.14 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 3.71 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.41 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.38 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.85 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.5 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.16 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.29 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành Huyện Cù Lao Dung Huyện Kế Sách Huyện Long Phú Huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Xuyên Huyện Thạnh Trị Huyện Trần Đề Thành Phố Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Thị xã Vĩnh Châu

Thời tiết Bạc Liêu

Dự báo thời tiết Bạc Liêu hôm nay

Cập nhật lúc 10:38 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C 83% 15.372 km/giờ
03:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 68% 19.836 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 67% 16.128 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 64% 23.292 km/giờ
12:00 - 29/06 Trời âm u 29°C 74% 20.628 km/giờ
15:00 - 29/06 Trời âm u 28°C 81% 14.544 km/giờ
18:00 - 29/06 Trời âm u 28°C 84% 16.2 km/giờ
21:00 - 29/06 Ít mưa 27°C 85% 19.692 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 15.372 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 19.836 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 16.128 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 23.292 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 20.628 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 14.544 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 16.2 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 19.692 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu ngày mai

Cập nhật lúc 10:38 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Nhiều mây 27°C / 31°C 85% 4.11 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa vừa 27°C / 30°C 86% 4.93 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 4.57 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 71% 5.54 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 72% 5.48 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa vừa 29°C / 33°C 74% 6.83 km/giờ
19:00 - 30/06 Nhiều mây 27°C / 30°C 81% 5.45 km/giờ
22:00 - 30/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 83% 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.83 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:38 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 29°C / 30°C 78% 7.18 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 79% 8.14 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 7.11 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 81% 5.27 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 4.22 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 4.6 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 76% 4.85 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 4.22 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây thưa 28°C / 31°C 72% 5.16 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 73% 5.69 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 6.41 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 6.36 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 5.83 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 6.24 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 7.54 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 6.81 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 6.59 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 6.87 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 82% 7.55 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 8 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 8.06 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 7.21 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 7.76 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 27°C / 27°C 85% 7.91 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 7.37 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 8.18 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 27°C / 27°C 86% 8.18 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 6.36 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 4.7 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 7.18 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 8.14 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.11 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.27 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.69 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.41 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.83 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 7.54 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.81 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.59 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.87 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.55 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 8 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 8.06 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 7.21 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 7.76 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 7.91 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 7.37 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 8.18 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 8.18 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải Huyện Hoà Bình Huyện Hồng Dân Huyện Phước Long Huyện Vĩnh Lợi Thành Phố Bạc Liêu Thị xã Giá Rai

Thời tiết Cà Mau

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay

Cập nhật lúc 10:38 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 9.036 km/giờ
03:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 64% 16.992 km/giờ
06:00 - 29/06 Mưa nhẹ 32°C 61% 18.72 km/giờ
09:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C 62% 18.972 km/giờ
12:00 - 29/06 Trời âm u 28°C 78% 11.592 km/giờ
15:00 - 29/06 Trời âm u 27°C 85% 7.272 km/giờ
18:00 - 29/06 Trời âm u 27°C 87% 7.992 km/giờ
21:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C 87% 7.992 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 00:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 03:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 16.992 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 06:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 18.72 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 09:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 18.972 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 12:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 11.592 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 15:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 7.272 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 18:00 ngày 29/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.992 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 21:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.992 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau ngày mai

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 30/06 Nhiều mây 27°C / 30°C 87% 2.22 km/giờ
04:00 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 87% 2.22 km/giờ
07:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 2.9 km/giờ
10:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 69% 4.51 km/giờ
13:00 - 30/06 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 4.64 km/giờ
16:00 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 5.1 km/giờ
19:00 - 30/06 Nhiều mây 27°C / 27°C 79% 3.72 km/giờ
22:00 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 01:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 04:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 07:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 10:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 13:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 16:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 19:00 ngày 30/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 22:00 ngày 30/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:36 - 29/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 29°C / 30°C 78% 7.13 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 29°C / 30°C 79% 6.88 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 77% 6.92 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 77% 5.41 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 77% 4.52 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 2.27 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 73% 3.66 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 4.47 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 76% 6.73 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 76% 6.52 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 77% 6.12 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 79% 5.99 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 4.42 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 3.57 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 75% 4.04 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 78% 4.79 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 3.28 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 73% 3.42 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 73% 5.22 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 73% 5.02 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 74% 6.45 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 74% 7.39 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 28°C / 29°C 75% 7.5 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 7.1 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 5.51 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 77% 3.87 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 78% 4.27 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 76% 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 7.13 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.88 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.92 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.41 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.73 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.52 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.39 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.5 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.1 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.67 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước Huyện Đầm Dơi Huyện Năm Căn Huyện Ngọc Hiển Huyện Phú Tân Huyện Thới Bình Huyện Trần Văn Thời Huyện U Minh Thành Phố Cà Mau

Video clip

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 29/6: miền bắc nắng nóng xuất hiện cục bộ | antv

Dự báo thời tiết ngày 28/6: miền bắc tiếp tục nắng nóng, chiều và tối có mưa dông rải rác | antv

Dự báo thời tiết 25-6: nắng nóng mở rộng, miền nam nóng đến mức nào?

Dự báo thời tiết ngày 29/6: miền bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 28/6: miền bắc mưa dông tăng mạnh về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28/6: bắc bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ c | antv

Dự báo thời tiết 27/05/2021 | miền nam mưa rất to và dông | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 26/6: miền bắc chiều tối có mưa dông, nền nhiệt giảm | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 26/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 29/6/2022 | nam bộ mưa sớm; bắc bộ ngày nắng, chiều mưa | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 27/06: miền bắc ít mưa, nắng nóng gay gắt | antv

Miền nam mưa giông, nắng nóng quay lại bắc và trung bộ | dự báo thời tiết ngày 25/6

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 04/05/2022 | miền bắc nắng nóng, miền nam mưa giông | vtc16

Thời tiết hôm nay và ngày mai 27/06/2022 | nắng nóng thiêu đốt miền bắc, miền trung

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 24/05/2022 | miền bắc, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 27/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết tối ngày 25/6: miền trung nắng nóng gay gắt trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 28/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết tối ngày 22/06: miền bắc có mưa dông kèm theo tố lốc, gió giật mạnh | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 23/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 24/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25/6: bắc bộ đêm mưa, ngày tiếp tục nắng gắt | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 25/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 24/06: miền bắc tiếp tục có mưa dông rải rác | antv

Dự báo thời tiết 22/06/2022 | miền bắc mưa to, gió lớn, mưa lớn, lốc, sét | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 19/06: miền bắc nắng nóng lan rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 26/06/2022 | bắc bộ, trung bộ nắng nóng cục bộ | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 26/05/2022 | miền bắc còn mưa to? | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 25/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 27/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 27/05/2022 | mưa lớn ở miền bắc trở lại? | vtc16

Vtc14 | xuất hiện vùng áp thấp, tây nguyên và nam bộ mưa dông mạnh

Dự báo thời tiết 22/2/2022: miền bắc vẫn rét đậm rét hại, miền nam nắng "bể đầu" | vtc now

Thời tiết 20/4: miền bắc tiếp tục mưa rét, miền nam nắng gắt | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 25/6: miền bắc nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 22/05/2022 | miền bắc mưa lớn, lốc sét, gió giật | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 24/6: miền bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 26/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 26/6.thời tiết tối nay:miền bắc nắng nóng mở rộng, miền nam giảm mưa

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 14/6: miền bắc mưa dông tăng mạnh vào chiều tối | antv

Dự báo thời tiết 09/03/2022 | miền bắc đêm và sáng trời rét, miền nam nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 24/6: miền bắc nắng nóng gay gắt vào trưa và chiều | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 06/06/2022 | miền bắc đón mưa lớn, kết thúc nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 23/06: miền bắc bước vào đợt mưa dông, cảnh báo có lốc sét | antv

Miền bắc tiếp tục mưa lớn: dự báo một năm thời tiết bất thường | vtc16

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 28/6.thời tiết tối nay: miền bắc mưa lớn, biển đông đón vùng áp thấp

Dự báo thời tiết ngày 28/3: miền nam mưa to, giông gió mạnh, cảnh báo có mưa đá | antv

Dự báo thời tiết 15-4: miền bắc trời chuyển lạnh, miền nam mưa chiều tối

Dự báo thời tiết ngày 26/6: miền bắc xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt kéo dài | antv

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Chế Biến Ốc Biển Kiểu Mới: Dễ Hơn, Ngon Hơn, Hấp Dẫn Hơn
 • Những Món Ăn Dặm Giàu Dinh Dưỡng Từ Quả Bơ Cho Bé
 • Cách Làm Món Sườn Non Kho Tiêu Cho Ngày Đông Lạnh
 • Bật Mí Cách Nấu Cháo Cá Hồi Cho Bà Bầu An Thai Chỉ Với 5 Bước
 • Bật Mí Cách Làm Món Gà Rán Cực Ngon
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Hôm Nay Ở Bạc Liêu
 • Thời Tiết Ở Tây Giang Quảng Nam
 • Thời Tiết Khu Vực Quảng Nam
 • Thời Tiết Quảng Nam Vài Ngày Tới
 • Dự Báo Thời Tiết Tam Kỳ Quảng Nam Hôm Nay
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Bạc Liêu 10 Ngày
 • Dự Báo Thời Tiết Tại Bạc Liêu
 • Thời Tiết Tại Bạc Liêu
 • Tin Thời Tiết Bạc Liêu Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Thành Phố Bạc Liêu
 • Thời Tiết Tp Bạc Liêu
 • Dự Báo Thời Tiết Tỉnh Bạc Liêu Ngày Mai
 • Thời Tiết Đông Hải Bạc Liêu
 • Dự Báo Thời Tiết Khu Vực Bạc Liêu
 • Thời Tiết Biển Bạc Liêu 10 Ngày Tới
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết Bạc Liêu 7 Ngày trên website Abbankevents.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×